Wesley College Melbourne Australia
International applications

Học tập Xuất sắc Năm 2015

Academic Excellence

Học sinh từ nhiều nguồn gốc, xứ sở, tôn giáo và nền văn hóa khác nhau đã chọn theo học Trường Wesley trong hơn 150 năm qua vì nhà trường nổi tiếng xuất sắc về giáo dục, kết quả nổi bật và hỗ trợ đặc biệt dành cho học sinh.

Trường Wesley coi trọng nhất thành tích học tập xuất sắc và khuyến khích mỗi học sinh luôn cố gắng đạt được thành tích xuất sắc trong tất cả lĩnh vực học tập.

Thành tích học tập của Niên khóa 2015

 • 18 học sinh đạt được điểm ATAR cao hơn 99
 • Isabel Cocks đạt được 99,95 - điểm ATAR cao nhất có thể đạt được
 • ATAR trung bình của Wesley đối với điểm VCE và IB DP kết hợp là 86,18
 • Học sinh Chương trình Tú tài Quốc tế (IB DP):
  • 34% đạt được ATAR cao hơn 98
  • 59% đạt được ATAR cao hơn 95
  • 80% đạt được ATAR cao hơn 90
 • Đối với các môn học VCE và IB DP, học sinh đã đạt được 141 điểm học tập tối đa
 • 98% học sinh được đại học mời ghi danh trong đợt tuyển sinh đầu tiên

Thành tích của học sinh chúng tôi là điều minh chứng hùng hồn về chất lượng của đội ngũ giáo viên trường Wesley ở mọi cấp lớp cùng sự hỗ trợ của phụ huynh.

Thứ hạng Tuyển sinh Đại học Úc (ATAR) 2015 

2015 ATAR Results Wesley College

Các trường đại học học sinh Niên khóa 2015 theo học

Tertiary Destinations 2015 Wesley College